Omasi-hankkeen ensiaskeleet

Omasi-hanke käynnistyi elokuussa 2015 ja hankkeessa aloittivat työskentelyn projektikoordinaattorit Sari Miettinen ja Katariina Heikkilä.

Syksy 2015 käytetään taustatyöhön: projektikoordinaattorit perehtyvät aihepiiristä aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja projekteihin, luovat yhteistyöverkoston eri toimijatahojen kesken sekä rakentavat hankkeen infrastruktuurin.

Hankkeen vaiheet
  1. Taustoittava työ, suunnittelu yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä osallistujaryhmien kokoaminen.
  2. Tulevaisuustyöpajat ryhmien tarpeiden ja haasteiden hahmottamiseksi sekä nuorten tulevaisuuskuvien kerääminen.
  3. Prosessiluontoisten ohjaus- ja työskentelymenetelmien kehittäminen ja testaaminen.
  4. Koulutuspaketin tuottaminen ja nuorten kanssa toimivien tahojen koulutukset.
  5. Yhteinen toiminnallinen verkostoitumispäivä nuorille ja heidän kanssaan toimiville.
Hankkeen aikataulu

Taustoitustyö ja suunnitteluvaihe tehdään pääosin syksyn 2015 aikana. Tulevaisuustyöpajat ja tulevaisuuskuvien kartoittaminen toteutetaan keväällä 2016. Työskentelymenetelmien kehitystyö ja koulutusprosessi toteutuu vuosien 2016-2017 aikana.